M.S. Grinberg & B.A. Uspenskij, Literaturnaja vojna Tredjakovskogo i Sumarokova v 1740-ch - nachale 1750-ch godov ("Russian Literature", 1992, XXXI) (La battaglia letteraria tra Tredjakovskij e Sumarokov tra gli anni '40 e '50 del 1700)