Ai Weiwei/FAKE Design. 104 & 105 Courtyards, Caochangdi, Chaoyang District, Beijing