MICHEL EKMAN, KAOS ORDNING, KAOS. MÄNNISKAN I NATUREN OCH NATUREN I MÄNNISKAN HOS J. L. RUNEBERG