ELENA BALZAMO, DEN ENGAGERADE SKEPTIKERN. HJALMAR SÖDERBERG OCH POLITIKEN