L. MARINELLI, "Review of: Swojskosc i cudzoziemszczyzna w dziejach kultury polskiej, ed, by Zofia Stefanowska, PW, Warszawa, 1973".