DESIGN I POMIAR KRYTYCZNYKRAJOBRAZU MIEJSKIEGO FLORENCJI.METODA ANALITYCZNA NA RZECZZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJUZABYTKOWYCH KOMPLEKSÓWMIEJSKICH WPISANYCH NA LISTĘŚWIATOWEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGOI PRZYRODNICZEGO- DI-SEGNO E RILIEVO CRITICO DELPAESAGGIO URBANO DI FIRENZE.UN METODO DI ANALISI PER LOSVILUPPO SOSTENIBILE DEI CENTRISTORICI PATRIMONIO MONDIALEDELL’UMANITÀ.-- DE-SIGN AND CRITICAL SURVEYOF THE URBAN LANDSCAPE OFFLORENCE.AN ANALYTICAL METHOD FOR ASUSTAINABLE DEVELOPMENT OFHISTORIC URBAN SITES AT THEUNESCO WORLD HERITAGE LIST